Angajări în Poliție, Jandarmerie și la Pompieri. Care sunt conditiile

Cei care vor o carieră în Poliție, Jandarmerie sau în serviciul de pompieri pot profita de marea campanie de angajări derulată în prezent de aceste instituții:

Aproape 3.000 de posturi vor fi scoase la concursurile de admitere pentru școlile de agenți și subofițeri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit anunțului, înscrierile se pot face până pe 23 noiembrie, iar examenele se desfăşoară în perioada 10 – 21 ianuarie 2019.

„Nu este limită de înălțime, trebuie doar să treci probele sportive.

La poliție și frontieră nu este limită de vârstă, trebuie doar să fii apt medical și psihologic (pentru pompieri și jandarmi trebuie să ai maxim 27 de ani).

Poți avea tatuaj, dar să nu fie vizibil în ținuta de vară (cu excepția candidaților la arma pompieri).

Nu trebuie să ai studii universitare, doar bacalaureatul și media la purtare să fie minim

9. Locurile scoase la concurs sunt comune pentru femei şi bărbaţi, cu excepţia celor de la pompieri.

Durata studiilor este de un an, iar examenul constă într-un test grilă la disciplinele Limba română şi Limba engleză sau franceză, respectiv matematică pentru pompieri”,

se arată în anunțul postat pe pagina de Facebook a MAI.

Locurile sunt împărțite astfel: 1.600 pentru poliție, 280 pentru poliția de frontieră, 700 la jandarmerie și 300 la pompieri.

Test grilă la școala de poliție. 20 de întrebări de la proba de anul acesta. Detalii – aici.

Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:

1. Cererea de înscriere la concursul de admitere – anexele 1 – 3, în funcție de instituția de învățământ;

2. Curriculum vitae – Europass (CV);
3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare – anexa 4;

4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;

5. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele
de studii menţionate/ adeverința de bacalaureat la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;

6. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil,
certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;

7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;

8. Extrasul de pe cazierul judiciar al candidatului, care se solicită de către compartimentul cu sarcini de
recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului.

Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de
cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat;

9. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
10. Certificatul de examinare psihologică;
11. Trei fotografii 3×4 cm și o fotografie 9×12;

12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata