Calendar Ortodox 22 martie 2023: Ce sărbătoare este miercuri? Rugăciunea sfântă care alungă necazul și întristarea

Calendar ortodox 22 martie 2023. Sfântul Mucenic Vasile, preotul din Ancira, este sărbătorit miercuri, 22 martie 2023 în calendarul creștin.

Calendar ortodox 22 martie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Vasile, preotul din Ancira, care a suferit mult din pricina ereticilor și a păgânilor.

Sfântul Vasile de Ancira a rămas un ortodox înflăcărat care a mărturisit dreapta credință până la sfârșitul vieții sale.
Rugăciunea sfântă care alungă necazul și întristarea se citește miercuri, 22 martie 2023.

Calendar ortodox 22 martie 2023. Sărbătoarea zilei de azi

Calendar ortodox 22 martie 2023. Sfântul Mucenic Vasile, preotul din Ancira, este sărbătorit în calendarul creștin ortodox în fiecare an la data de 22 martie.

Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a trăit pe vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363) și a lui Saturnin, guvernatorul Ancirei.
El a fost preot al Bisericii din Ancira (Ankara de astăzi) sub episcopatul lui Marcel.

Deși episcopul Marcel era un anti-arian care a căzut în erezia opusă, și anume modalismul, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a rămas un ortodox înflăcărat care a mărturisit dreapta credință până la sfârșitul vieții sale.

După ce împăratul Iulian Apostatul a restaurat păgânismul ca religie favorizată a Imperiului Roman, poruncind să se redeschidă templele păgâne și să se aducă sacrificii zeilor și creștinii să fie prigoniți, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile a încăput să îl mustre public pe împărat.

Auzind toate acestea, împăratul Iulian s-a umplut de mânie. El a poruncit ca trupul sfântului să fie jupuit de viu în fâșii de piele.

Văzându-l pe împărat, Sfântul Mucenic Vasile, a luat o fâșie de piele și, aruncând-o la picioarele lui, i-a zis: „Apucă și mănâncă, împărate, căci dulce îți este acest fel de hrană; mie Hristos îmi este Viață!”.

Deci, Iulian Apostatul l-a dat în mâinile comitelui Frumentin, căpetenia gărzii sale, care l-a chinuit cumplit și așa, în acele chinuri, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile și-a încredințat sufletul în mâinile Domnului, neîncetat lăudând și slăvind pe Hristos, la data de 29 iunie 363, scrie pravila.ro.

Calendar ortodox 22 martie 2023. Rugăciune către Sfântul Vasile de Ancira
Canon de rugăciune către Sfântul Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira

Troparul Sfântului Sfinţit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge, Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 6-lea

Irmosul:

Ca pe uscat umblând Is­rael, cu urmele prin adânc, pe prigonitorul Faraon văzându-l înecat, a strigat: lui Dumnezeu cântare de biruinţă să-I cântăm.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împărăteasca Ta Slavă, Îm­părate al tuturor, iubind-o Mă­ritul Mucenic Vasile cu statornicie, a pă­timit pe pământ; prin care învredniceşte-ne şi pe noi Împă­răţiei Cerurilor.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Viaţa ta cea vrednică de lau­dă, petrecerea cea curată şi ca­lea nevoinţelor tale, te-au făcut pe tine moştenitor al lui Dum­nezeu şi cetăţean al cerurilor, mărite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Prin buna ta vieţuire supunându-te lui Dumnezeu, preaînţelepte, ai supus pe vrăjmaşul şi cu picioarele l-ai zdrobit, în chip strălucit, biruitor arătându-te asupra lui, Sfinţite Mucenice Vasile.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întru vărsarea sângelui tău ai înecat pe Faraonul cel ne­înţelegător, cu toată oştirea lui, cu adevărat şi ai alergat, înţe­lepte, către pământul în care mulţimea pătimitorilor puru­rea se veseleşte.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Unul-Născut, Cel Ce este îm­preună cu Tatăl, de voie a locuit în pântecele tău cel Preacurat şi Om S-a făcut, Preacurată, vrând să mântuiască, din bu­nătate, pe oameni.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata