Copleşitor.. „Doamne, dacă plec acum măcar spune-mi numele îngerului meu!” Tu știi numele îngerului tău?

Cândva, un copil aştepta să se nască. Atunci copilul l-a întrebat pe Dumnezeu:

– „Am aflat că vrei să mă trimiţi pe pământ mâine!Cum voi putea să trăiesc acolo fiind atât de mic şi de neajutorat?”

Dumnezeu i-a răspuns:

– “Am ales pentru tine un înger. Îngerul te va aştepta şi va avea grijă de tine.”

– “Dar …”, spuse copilul, “… aici în Rai nu făceam altceva decât să râd şi să cânt! Asta e tot ce-mi trebuie ca să fiu fericit!”
Dumnezeu i-a răspuns:

– “Îngerul tău va cânta pentru tine in fiecare zi. Tu vei simţi dragostea îngerului tău şi vei fi fericit!”

– “Şi …”, spuse copilul, ”cum voi înţelege ce-mi vor spune oamenii când eu nu cunosc limba lor?”

– ”Va fi uşor …”, spuse Dumnezeu, “Îngerul tău iţi va spune cele mai frumoase şi mai dulci cuvinte pe care le vei auzi vreodată, şi cu multă răbdare şi grijă îngerul te va ajuta să înveţi să vorbeşti!”

Copilul se uita atunci la Dumnezeu şi îl întrebă:

– ”Şi ce voi face când voi dori să vorbesc cu Tine?”

Dumnezeu zâmbi şi spuse:

– “Îngerul tău îţi va împreuna mâinile şi te va învăţa să te rogi!”

Copilul spuse:

– “Am auzit că pe pământ sunt oameni răi. Cine mă va apăra de ei?”

Dumnezeu îl luă în braţe şi-i spuse:

– “Îngerul tău te va apăra, chiar dacă asta va însemna să-şi rişte viaţa!!”

Copilul se uită trist şi spuse:

– “Dar voi fi întotdeauna nefericit pentru că nu Te voi mai putea vedea!”

Dumnezeu îl strânse în braţe şi îi spuse:

– “Îngerul tău îţi va vorbi mereu despre Mine şi te va învăţa calea către Mine, iar Eu voi fi mereu lângă tine.”

În acel moment era foarte multă linişte în Rai, dar de pe pământ începeau să se audă multe voci.

Atunci copilul a întrebat grăbit:

– “Doamne, dacă plec acum măcar spune-mi numele îngerului meu!”

– “Numele îngerului tău nu are importanţă … Tu îi vei spune simplu:

MAMA!”
***
Rugăciunea mamei după naştere

Mulţumescu-Ţi Ție, Doamne, din adâncul inimii mele, pentru pruncul pe care Tu mi l-ai dăruit şi pe care Ţie Ţi-l închin, dimpreună cu toată viaţa mea, întru care ai binevoit. Dăruieşte-i, Stăpâne, viaţă că să se nască din nou, din apă şi din Duh, ca fiu al Tău după har, în Taina Sfântului Botez. Ajută-mă, Iubitorule de oameni, să-l cresc în pace, ca pe un mădular binecuvântat al Bisericii Hristosului Tău. Şi întreaga noastră familie păzeşte-o întru dragostea Ta, dăruindu-i toate cele spre trebuinţă, după marea Ta milă, putere şi înţelepciune. Că noi Ţie Îţi încredinţăm sufletele şi trupurile noastre, Ţie ne rugăm pentru noi înşine, şi unii pentru alţii, şi numele Tău, de viaţă făcătorul, în veci îl preamărim: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
***
Rugăciunea copiilor pentru părinți

Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Care împuternicești florile și ver­deața de pe tot pământul cu căldura soarelui Tău, și sufletul omenesc cu căldura iubirii Tale; Tu, Cel ce toate le-ai zidit de bună­voia Ta în cer și pe pământ și pe toate le păstrezi prin dragoste și milă, revarsă, mult-în­durate Doamne, peste sufletul meu cel slab și umilit care se închină Ție, bunătatea și darul Tău, și iubire și milă peste părinții mei, peste mai-marii mei și peste toți cei care se os­tenesc pentru mine și care m-au aju­tat vreodată cu sfatul și bunătatea lor. Fă din sufletul meu un soare călduros pentru sufletul lor, ca fiecare din ei să simtă din îndestulare mângâierile și ajutorul cel venit de la Tine și revărsat asupra lor prin rugăciunile și prin dra­gostea mea fiască. Îți vorbește, Pă­rinte, inima mea de fiu (fiică), și știu că Tu cunoști lăuntrul nostru și că nu Te vei întoarce de la inima mea, atât de dăruită tuturor celor pentru care Te rog; dăruiește-mi,

Doamne, înțelep­ciune, ca să nu uit niciodată, nici în supărări, nici în necazuri și nici în bu­curie, învățătura Ta, cum că „binecu­vân­tările părinților întăresc casele fiilor”, și iarăși: „Cunună bă­trânilor sunt fiii lor și fală fiilor sunt părinții lor”. Pentru aceasta, rogu-Te, Doamne, slăvite Îm­pă­rate și bunule Părinte, întărește-mă să cresc înaintea feței lor cu temerea de Tine și cu rușinea de oameni, pentru ca, prin curățirea de orice rău, prin îm­pli­nirea oricărui bine, prin fuga de orice păcat și prin setea de orice virtute, viața mea să fie spre mân­tui­rea mea și a lor.

Că Tu ești Doamne, Cel ce odinioară ai zis: „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor”, și Ți-ai pus dumnezeieștile Tale mâini peste cape­tele lor și i-ai binecuvântat. În­suți Tu, Doamne, Iisuse Hristoase, trimite din cerul Tău cel preaînalt binecuvântarea Ta peste mine, robul Tău, și ajută-mi să fac bucurie pă­rinților mei și să umblu întru cărările Tale cele sfinte, săvâr­șind numai ce este bun și plăcut Ție, că bine­cu­vân­tat ești în vecii vecilor. Amin.

sursa: altarulathonit.com

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata