Doamne, ce voce are acest preot

Beneficiarul Tainei Hirotoniei este creștinul ortodox liber, major, de gen masculin, absolvent de școală teologică, de unde trebuie să deprindă învățătura de credință, sănătos trupește și sufletește și pregătit spre acest scop, atât din punct de vedere intelectual, cât și moral,

„bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinţa; căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?”.

Sfântul Apostol Pavel, în capitolul III al Epistolei sale către Tesaloniceni, trasează câteva cerințe pentru viitorul slujitor bisericesc, și anume: acesta trebuie să fie „bărbat al unei singure femei, veghetor,
înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii, nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint, bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinţa; căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?”.

Astfel, beneficiarul Tainei Hirotoniei este creștinul ortodox liber, major, de gen masculin, absolvent de școală teologică, de unde trebuie să deprindă învățătura de credință, sănătos trupește și sufletește și pregătit spre acest scop, atât din punct de vedere intelectual, cât și moral.
Episcopii sau arhiereii nu au voie să fie căsătoriți, dispoziția aceasta datând de la Sinodul Trulan încoace, adică din secolul al VII-lea.

Femeile nu pot primi Taina Hirotoniei; aceast lucru este specificat atât în Sfânta Scriptură (I Corinteni 14, 34), cât și în dispozițiile bisericești ulterioare. Diaconițele ‒ care existau în Biserica primară, până în secolul al VII-lea și pe care le întâlnim în paginile Sfintei Scripturi ‒ nu aveau hirotonia întru treapta de diacon.

Ele primeau numai o binecuvântare care era o ierurgie și prin care li se încredința o misiune în cadrul vieții bisericești.

Slujba lor era să le instruiască pe catehumene asupra ceremoniilor Botezului și să ajute la botezul femeilor, să poarte grijă de văduve și să supravegheze din Biserică bunul mers al serviciului divin. În altar însă nu oficiau nici un serviciu, nu binecuvântau și nu îndeplineau slujbe din cele ce fac preoții sau diaconii.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata